Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda

 

TÁMOP 3.1.5.09/A-2-2010-0493 számú projektje

A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda (6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy. u. 5. tel 76/462-637) 2010. februárjában pályázott a „Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című TÁMOP-3.1.5-09/A/-2 számú  pályázati kiírásra.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette a TÁMOP-3. 1. 5-09/A-2-2010-0493 azonosító számú „Módszertani megújulás a Kiskunfélegyházi óvodákban. Pedagógusok szakmai ismereteinek korszerűsítése, speciális tudás megszerzése” című projektet. Az intézmény 13 176 915.- Ft támogatást kapott.
A projekt megvalósítására a 2010. 08. 01.  - 2012. 08. 30. alatti időszak áll rendelkezésre.
A pedagógusok kötelező továbbképzésének finanszírozása az elmúlt években jelentősen csökkent. A pályázatra kapott összeg biztosítja az óvodapedagógusok továbbképzésének minden költségét.
A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményeiből 4 fő óvodapedagógus jelentkezett a továbbképzésekre.

A Szent István Egyetem Pedagógiai Karán meghirdetett szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok közül a következő képzésre jelentkeztek a kollégák.
-     1 fő Fejlesztő óvodapedagógus
-     1 fő Gyermektánc az óvodában
-     1 fő Gyógytestnevelés az óvodában
-     1 fő Vezető óvodapedagógus

A képzések segítik a nevelőmunka minőségének javítását, támogatják a kompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes befogadását és megvalósítását, a pedagógiai kultúra korszerűsítését és ezzel hozzájárulnak a pedagógusok szakmai megújulásához.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.