Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda

 

Bemutatkozás
Példa értékű szülői összefogás a Bercsényi Oviban

Bercsényi óvoda - Bemutatkozás

Kedves Anyukák és Apukák!

Nem kis gond eldönteni, melyik óvodába írassák gyermeküket. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Bemutatkozó írásunkat szeretettel ajánljuk minden kedves óvoda iránt érdeklődő szülőnek.
Intézményünk a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda, Dózsa Óvodájának feladat ellátási helyeként működik.

Nevelőmunkánk feltételei

A mindenkori csoportösszetételeket az adott évre beíratott gyermekek létszáma és életkora határozza meg.
Évenként 80-85 gyermek nevelését látjuk el, barátságosan berendezett csoportszobákban, lehetőleg azonos korú gyermekekből alakított 3 korcsoportban.
Az ételallergiás gyermekek részére szakember bevonásával diétás étkezést biztosítunk.
A játékeszközöket folyamatosan bővítjük, törekszünk és előnyben részesítjük a természetes anyagok felhasználását.
Az udvaron védett öreg fák hatalmas lombkoronái alatt játszhatnak a gyermekek. Szép, árnyas udvarunkat folyamatosan újítjuk. Mindhárom csoportnak külön udvarrész, ezen belül saját homokozó, életkoruknak, a biztonsági előírásoknak megfelelő játszóeszközök állnak rendelkezésükre.

Óvodaképünk

Óvodai nevelésünk középpontjában a gyermek áll.

Valljuk: „a gyermek egyszeri és megismételhetetlen”, ezért fő célunk, hogy a gyermekek óvodánkban érzelmi biztonságban és szeretetteljes, családias légkörben igazi gyermekkort éljenek.

Jövőképünk

Pozitív én-képű, önálló, dönteni tudó, jól alkalmazkodó, gyors helyzetfelismerő, jó kommunikációs készséggel rendelkező, kreatív gyermekeket szeretnénk nevelni.

Nevelésünk alapja

A gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott környezet megteremtését a hetirend és a napirend biztosítja.
Figyelünk arra, hogy a gyermekek gondozottak és ápoltak legyenek.
Nevelésünk az élményszerű, játékos tevékenységekben valósul meg.
A gyermekeket a kíváncsiság, a megismerési vágy ösztönzi a tevékenységre, a tapasztalatszerzésre. A gyermekek bátran, rendszeresen, kiegyensúlyozottan, önállóan tevékenykednek. Az egyéni igényeknek megfelelően változik a játék, a mozgás, a pihenés.
Fontosnak tartjuk a családdal való mély együttműködést, igyekszünk partnerek, lenni a sikeres együttnevelésben. Igyekszünk a szülőkkel megismertetni a gyermekek fejlődését szolgáló feladatokat, s elfogadtatni azokat.

Nevelési törekvéseink

Tiszteletben tartjuk a gyermek személyiségét, érdeklődését.
Egyéni képességeiket figyelembe véve önállóságra neveljük őket.
Elfogadjuk és természetesnek tartjuk a másságot.
Egységes nevelési elvek alapján dolgozunk, de minden óvodapedagógus számára biztosított a módszertani szabadság.

Nevelési programunk értékei:

Nevelési programunkat a helyi adottságokra alapozva készítette el a nevelőtestületünk, melyben fontos szerepet tölt be a gyermekek rendszeres mozgásfejlesztése, az anyanyelvi és kommunikációs nevelés.
Kiemelt nevelési területeink: az egészséges életmód alakítása, érzelmi nevelés és szocializáció, valamint az értelmi nevelés megvalósítása.
Gyermekeinket a természet szeretetére és tiszteletére neveljük, alakítjuk környezettudatos szemléletüket. A felnőttek példamutatása ezen a területen is elősegíti a gyermekek magatartásának formálását. Sok időt töltünk el a friss levegőn, hogy természetes igényükké váljon a szabadban tartózkodás. A séták, kirándulások jól szolgálják az egészséges életmódra nevelést.
Gondot fordítunk a gyermekek lelki egészségére, ezzel is segítve őket a pozitív én-képük alakulásában, miközben az emberi érintkezés tartalmas formáival ismerkednek meg. Megtanulnak megérteni másokat, alakul empátiás készségük, harmonikus társas kapcsolatokat alakítanak ki.

Nevelésünk célja:

Az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása.
Fejlesztésünk alapja a gyermek alapos megismerése, az elért eredmények alapján pozitív megerősítéssel a fejlődés segítése.
Differenciált fejlesztéssel a beilleszkedési zavarokkal szociálisan hátránnyal küzdők segítése.
Segítésük abban, hogy önmagukban és másokban is felismerjék az emberi értékeket.

Tanulási tevékenység:

A játék és tanulás élményt nyújtó összekapcsolódó tevékenységek.
Egyaránt fontos számunkra a differenciált képességfejlesztés, a tehetséggondozás és felzárkóztatás, hogy minden gyermek önmagához képest fejlődjön.
A játékban minden tanulási tartalom, ismeret, jártasság, készség megjelenik.
Tiszteletben tartjuk, hogy gyermekeink legfőbb tevékenysége a játék. Játékon keresztül jutnak el a környező világ megismeréséhez, melynek során gyakran önmaguk kezdeményezésére is, saját örömükre énekelnek, mondanak verset, hallgatnak mesét, báboznak, számlálgatnak, tornáznak, rajzolnak, festenek, barkácsolnak, sütnek-főznek, segítenek a felnőtteknek és társaiknak, indirekt módon tanulják az ÉLETET.

Hagyományaink, ünnepeink

Hagyományainkkal igyekszünk színesebbé, örömtelibbé tenni gyermekeink életét.
A gyermekek ünnepei: - születésnap, névnap

                                    - karácsonyi ünnepkör: advent, Mikulás, Luca nap, karácsony

                                     - Anyáknapja

                                     - gyermeknap

Természettel összefüggő ünnepek:

                                      - farsang

                                      - húsvét

                                      - madarak, fák napja

Társadalmi ünnep: - március 15.

Csoport kirándulások

Nagycsoportosok búcsúztatása

 

A BERCSÉNYI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY gyermekeink fejlesztési lehetőségeit hivatott támogatni.

Megköszönjük az eddigi önzetlen támogatásokat!
Kérjük és köszönettel fogadjuk a továbbiakban is a támogatásaikat!
 

Alapítványunk jogosult az 1%-ok fogadására.
Adószámunk: 18210187-1-03

Pénzadományokat a 11732071-20047414 számú számlánkra szíveskedjenek utalni!Példa értékű szülői összefogás a Bercsényi Oviban

„ Ha segítséget kérnek tőled és te tudsz segíteni, akkor azt megtenni kötelességed”

                                                                                    (Dr. Béres József édesanyja)

Óvodánk régi építésű, kb. 80 éve működik. Az elmúlt évtizedek alatt rengeteg változáson ment keresztül. Mindig törekszünk gyermekeink környezetének korszerűsítésére, szépítésére.
Két pályázat elnyerésének köszönhetően megújult környezetben várja az új tanévben a gyermekeket a kiskunfélegyházi Bercsényi utcai Óvoda.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. pályázat útján biztosította óvodánk számára a Platinum Kid gyerekszoba festéket.
A Platinum Kid színezett gyerekszoba festék mosás- és súrolás álló, kitűnő fedőképességű, oldószer- és szagmentes, selyemfényű, belső falfesték. A bevonat lég- és páraáteresztő, biztosítja a fal természetes légzését. A felület ellenáll a gombák és a baktériumok megtelepedésének. Ezáltal bababarát, egészségesebb környezetet biztosít.
Jó hangulatban, lelkes, segítőkész szülőkkel telt meg az óvoda.
Köszönetünket fejezzük ki azért a példaértékű szülői összefogásért, melyet a munkálatok elvégzéséhez kaptunk! Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen szülői támogatást tudhatunk magunkénak! A jelenleg óvodánkba járó gyermekek szülei mellett - akik közül többen szintén a mi   óvodásaink voltak - olyan családok is segítették  a munkálatokat, akik még majd csak a 2010-2011-es tanévben hozzák gyermekeiket intézményünkbe. Köszönet érte!
A szülők és az óvoda dolgozóinak időt és fáradtságot nem ismerő lelkes munkája során mindhárom - barátságosan berendezett - csoportszoba, folyosó és az iroda kapott környezetbarát falfelületet, és megtörtént a fürdőszobák, öltöző és a konyha tisztasági festése is.
Szintén a Poli-Farbe Vegyipari Kft. által adományozott festéknek köszönhetően az utcai fémkerítésünk is megújult.
Az udvaron védett öreg fák hatalmas lombkoronái alatt játszhatnak a gyermekek. Szép, árnyas udvarunkat folyamatosan újítjuk. Mindhárom csoportnak külön udvarrész, ezen belül saját homokozó, életkoruknak, a biztonsági előírásoknak megfelelő játékeszközök állnak rendelkezésükre.
Most nyílt rá lehetőség, hogy a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata által játszóterek felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázati pénzéből megvásárolt 20m2 gumilappal az egyik mászóka aljának ütéscsillapító felülete is elkészüljön.
Külön megköszönjük Tarjányi Gergő és Kanyó Szabolcs édesapjának a munkálatokhoz nyújtott kiemelkedő segítségét!
Köszönjük a lehetőséget támogatóinknak, a segítséget a szülőknek, s mindazok munkáját és ránk szánt idejét, mely nélkül nem valósulhatott volna meg ez a mintaszerű összefogás!
Úgy hiszem és remélem, hogy a közös munkában erősödtek és elmélyültek meglévő kapcsolataink és értékeink.

                                                                  Virágné Tóth Márta

                                                            a feladatellátásihely vezetője 

A BERCSÉNYI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY gyermekeink fejlesztési lehetőségeit hivatott támogatni.

Megköszönjük az eddigi önzetlen támogatásokat!
Kérjük és köszönettel fogadjuk a továbbiakban is a támogatásaikat!
 
Alapítványunk jogosult az 1%-ok fogadására.
Adószámunk: 18210187-1-03

Pénzadományokat a 11732071-20047414 számú számlánkra szíveskedjenek utalni!