Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0196 számú projektje

A közoktatás hosszú távú stratégiája mára már pontosan megjelöli a fejlesztés irányait, eszközrendszerét. Ezt az utat segíti a TÁMOP 3.1.4. – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázat.

A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa Gy.u. feladat-ellátási helyén két óvodai csoportban- egy kicsi és egy középső- vezették be és alkalmazzák a kompetencia alapú óvodai programcsomagot. A nyári időszak a szakirodalom tanulmányozásával, a HEFOP-ban részt vett pedagógusokkal való konzultációval, a programcsomag értelmezésével telt.

Szeptember 7-én szülői értekezlet keretében tájékoztattuk a szülőket, a TÁMOP 3.1.4. pályázatról, magáról a kompetencia alapú óvodai nevelés lényegéről, várható eredményeiről. Szeptember 24-én projektindító napot tartottunk, pályázatba bevont általános iskolákkal együtt, ahol minden pedagógusunk Dr. Vass Vilmos előadásán keresztül a kompetencia alapú oktatás szemléletével ismerkedhetett meg, rendkívül sokoldalú és sokakat megérintő előadás formájában. Ez az előadás mindannyiunkat meggyőzött arról, hogy az oktatásban, nevelésben szükség van a szemléletváltásra.

A napi gyakorlat mellett rendszeresen tartunk szakmai megbeszéléseket. Projekthéten a Dózsa óvoda középső csoportos gyerekei a levegő és tűz témakörben tapasztalatot szereztek a levegő mozgásáról, keletkezéséről, a levegőről, mint energiaforrásról, energiatakarékosságról megalapozva ezzel a fenntartható fejlődés szemléletének kialakítását.

A kiscsoportosok ugyanebben a témakörben, a levegőben élő élőlényekkel ismerkedtek meg. Közvetlen tapasztalatot szereztek a környezetünkben élő madarakról, rovarokról. Az óvodánk udvarán és a séták alkalmával megfigyelték a környéken élő madarakat, rovarokat, ezek élőhelyeit, életformáját. Nagyítóval tanulmányozták az apróbb rovarokat, December 10-én négy, a projektbe bevont munkatársunk 30 órás továbbképzésen vehetett részt, a kompetencia alapú óvodai nevelési témakörben.

Napi munkánk során, természetessé vált Az IKT eszközöket folyamatos alkalmazása. Készülünk önálló pedagógiai innováció kidolgozására, ennek a gyakorlati kipróbálására, a tapasztalatok megbeszélésére már sor került. A kompetencia alapú óvodai nevelés szemléletével átdolgozásra kerül a Helyi Nevelési programunk.


Innováció

Óvodai nevelési gyakorlatunk során, a szociális kompetenciák fejlesztésének, erősítésének lehetőségét, a mindennapi mesélés és a drámapedagógiai eszközök alkalmazásával próbáltuk ki, és készítettünk rá önálló innovációt.