Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda

 

2007. augusztus 1-től Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda névvel új óvoda jött létre. Az intézmény székhelye a Dózsa György utcai Napköziotthonos Óvoda. Az óvoda tagintézményei:

·  Bercsényi utcai Óvoda

·  Kossuthvárosi Óvoda

·  Százszorszép Óvoda

·  Bankfalui Óvoda

·  Móravárosi Óvoda

·  Szegedi úti Óvoda

·  Móra utcai Óvoda

·  Nagyszőlő úti Óvoda

A tagóvodák vonatkozásában a jogutód intézmény a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda lett.

Pedagógiai programunkban biztosítani szeretnénk annak lehetőségét, hogy a tagóvodák saját nevelési gyakorlatuk szerint „dolgozzanak”. Közös alapelveink, céljaink, feladataink és tevékenységeink meghatározása mellett tükrözni szeretnénk az egyes óvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculatot, amely színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét.

Szemléletegyesítő elveink, célkitűzéseink, feladataink, minőségfelfogásunkkal összeegyeztetve kerültek megfogalmazásra, tehát megegyeznek a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda helyi minőségképének jellemzőivel. Csak olyan célokat, elveket fogalmaztunk meg, melyek koherensek az Országos Alapprogram és a helyi közoktatási koncepció céljaival, megfelelnek a törvényi elvárásoknak, figyelembe veszi Magyarország Alaptörvényének értékeit.